Sunday, 25 November 2012

ബാലഗോകുലം പ്രാര്‍ത്ഥന

കരുണാമുരളീധാരാ.... 
മനസ്സില്‍നിറക്കുക കണ്ണാ!
കരുണാമുരളീധാരാ....

ഗോകുലമണിയും മണിയും നീയേ
ഗോപികാ ഹൃതി നിനവും നീയേ
വൃന്താരണ്യ പൂക്കളില്‍ നിറവും
മണവും മധുവും നീ യേ....

കാളിയ മര്‍ദ്ദക! ഞങ്ങടെ കണ്‍കളില്‍
അമ്രിതെഴുതൂ നിന്‍  മിഴിയാല്‍
കരുണാമുരളീധാരാ .............


ധര്‍മമാധര്‍മ്മരണങ്ങളില്‍ ഞങ്ങടെ
കണ്മിഴിതെളിയാന്‍ നീളേ
നിത്യനിരാമയ ശംഖോലി  പോലെ
ഒഴുകാവൂ നീന്‍   സമരണാ

കരുണാമുരളീധാരാ.... 
മനസ്സില്‍നിറക്കുക കണ്ണാ!
കരുണാമുരളീധാരാ ..............

https://www.youtube.com/watch?v=SQVKQHcN0Eo

http://mp3hunt.in/balagokulam

No comments:

Post a Comment