പുരാണ പ്രശ്നോത്തരി

2 comments:

  1. ഈ പുരാണ പ്രശ്നോത്തരിയില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ പറ്റിയിട്ടുണ്ടേങ്കില്‍ ദയവുചെയ്ത് അത് ജ്ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു
    sanghasamudra@gmail.com.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete