Friday, 1 November 2013

ഗാന്ധാരി


ദുര്യോധനാദികളുടെ മാതാവും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പത്നിയും . ശകുനി സഹോദരനാണ് . പാതിവ്രതാരത്നമായിരുന്നു . ശിവപ്രീതിയാല്‍ വരം ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് നൂറു പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും (ദുശ്ശള ) ജനിച്ചു . കാട്ടുതീയില്‍ പെട്ട് മരിച്ചു .

No comments:

Post a Comment